ETTU
Case Management Portaal

Case Management Portaal

Het Case Management Portaal maakt zaakgericht werken in SharePoint mogelijk. Het portaal is NEN 2082 gecertificeerd en voldoet hiermee aan de hoogste eisen voor informatiebeveiliging. Documenten worden bovendien voor de juiste termijn bewaard en overzichtelijk gearchiveerd. Ook is het mogelijk in andere systemen te zoeken, waardoor er geen kennis of documenten verloren gaan.
Het Case Management Portaal is geënt op ordening en selectie aan de bron. Hiermee worden medewerkers maximaal en op een gebruikersvriendelijke manier ondersteund. Medewerkers hebben alle informatie behorende bij een bepaalde zaak gebundeld beschikbaar. Zo hebben ze in één opslag de gewenste informatie en weten ze zeker dat de documentatie per zaak compleet is. Bovendien zijn documenten altijd in de laatste versie beschikbaar en kunnen de documenten onafhankelijk van tijd en plaats worden ontsloten.

Documenten worden in pdf-vorm of in een ander duurzaam bestandsformaat op een logische, gestructureerde manier opgeslagen. Geautoriseerde medewerkers kunnen deze documenten altijd en overal gemakkelijk terugvinden en raadplegen. Wanneer een gearchiveerd document de wettelijke bewaartermijn heeft bereikt, kan het document automatisch verwijderd worden.

Voordelen Case Management Portaal

  • Faciliteert zaakgericht werken
  • NEN 2082 gecertificeerd
  • Automatische archivering van documenten, inclusief audit-trail
  • Documenten krijgen automatisch de juiste bewaartermijn
  • Eenvoudig te integreren met andere portalen en DMS-oplossingen
  • Werkt volledig met SharePoint