ETTU
Factsheet: DMS-toepassingen in Office 365

Factsheet: DMS-toepassingen in Office 365

ETTU heeft een oplossing ontwikkeld die het mogelijk maakt om elk gewenste filestructuur in SharePoint Online aan te bieden. Deze oplossing, Debble Create, zorgt ervoor dat een vooraf gedefinieerde structuur uitgerold kan worden over bestaande en nieuwe sites die aangemaakt worden. Dit wordt ook wel remote provisioning genoemd.
Met deze oplossing bieden wij een SharePoint omgeving waarin gebruikers zelf sites kunnen aanmaken waarbij de IT-organisatie governance kan uitvoeren. Het biedt hiermee flexibiliteit, snelheid, continuïteit en kostenreductie bij het creëren en beheren van SharePoint omgevingen.

Het grote voordeel is dat organisaties profiteren van een basis documentmanagement omgeving, waarbij de inrichting volledig is conform de wensen en structuur van de organisatie. Hiermee is deze DMS-toepassing uitermate geschikt voor bijvoorbeeld:
  • Van fileshare naar DMS in SharePoint Online
  • Projectmatig samenwerken in de Cloud
  • Dossiergericht werken in de Cloud
  • Kwaliteitsdocumenten in de Cloud

Ontdek in deze factsheet praktische voorbeelden die helpen bij het tot stand komen van een goede documentmanagement toepassing in Office 365. Lees daarnaast meer over de 7 stappen om te komen tot een succesvolle DMS-toepassing.

Download factsheet 'DMS-toepassingen in Office 365'

Vul onderstaand formulier in en download direct de factsheet 'DMS-toepassingen in Office 365'.