ETTU
Whitepaper: Lokaal of in de Cloud werken?

Whitepaper: Lokaal of in de Cloud werken?

Lokaal of in de Cloud werken? Het is een vraagstuk waar veel organisaties mee worstelen. Bij het vernieuwen van IT middelen is het een vraagstuk dat sowieso op de agenda staat. In de meeste gevallen is het niet de vraag of er in de Cloud gewerkt gaat worden, maar meer de vraag wanneer die stap gezet wordt. Er zijn een aantal factoren die in deze keuze een rol spelen. En techniek is daarbij niet het belangrijkste onderwerp.
Hoe werken collega’s? Doen zij dit meer en meer mobiel, of zijn de meeste medewerkers in de organisatie nog steeds het meest effectief met een vaste werkplek en bijbehorende IT systemen. Waar halen zij informatie vandaan, hoe werken collega’s samen en wordt informatie gedeeld? Om nieuwe manieren van werken te ondersteunen zijn nieuwe toepassingen nodig. Nieuwe toepassingen met nieuwe eisen. De klassieke maatwerksystemen passen niet. Het duurt te lang om te maken en deze systemen zijn daarna niet flexibel genoeg om mee te groeien. De levensduur van deze nieuwe toepassingen worden steeds korter. Wat nu past kan over een half jaar niet meer voldoen.

In dit whitepaper worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Het werken is veranderd
  • User experience
  • Van bezit naar gebruik
  • Van beheer naar regie
  • Legal en Security
  • Architectuur
  • Strategie
  • De Cloud en on-premise

Download het whitepaper 'Lokaal of in de Cloud werken?'