ETTU
Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint is een geïntegreerde omgeving om mensen, processen en gegevens bijeen te brengen. Het is een raamwerk dat de basis vormt voor intranet, extranet of bijvoorbeeld bedrijfsapplicaties. Hierdoor kunnen organisaties informatie ontsluiten binnen de herkenbare Microsoft interface.
ETTU heeft sinds haar oprichting meer dan vijfhonderd organisaties geholpen met de realisatie van SharePoint-oplossingen. Deze kennis hergebruiken wij om voor elke organisatie de gewenste oplossing te realiseren. De technische realisatie en invoering alleen is niet voldoende. Het is een wisselwerking van zowel technische als business vraagstukken. Om deze reden betrekt ETTU gedurende het traject zowel IT als de business van een organisatie.

Standaard SharePoint producten

Sinds 2009 is ETTU al actief in het realiseren van standaard SharePoint toepassingen. Voorheen waren deze toepassingen bekend onder de eConnect-productlijn, maar vanaf 2017 worden deze producten ontwikkeld en vermarkt onder het Debble merk. Hieronder vallen het social intranet Debble Workplace, het innovatie platform Debble Ideation en de template generator Debble Create.