ETTU
Whitepaper: Stappenplan voor een succesvolle SharePoint implementatie

Whitepaper: Stappenplan voor een succesvolle SharePoint implementatie

In dit whitepaper wordt in stappen beschreven hoe SharePoint succesvol geïmplementeerd kan worden binnen de organisatie. Het is van groot belang om eerst de doelstellingen te bepalen die de organisatie voor de komende jaren heeft.
De tweede stap is het in kaart brengen welke doelen ondersteund kunnen worden met SharePoint. Tot slot moet de organisatie bepalen welke oplossingen prioriteit hebben en in welke volgorde ze deze gaan realiseren, ook wel volwassenheid genoemd. Dit alles wordt in hoofdlijnen beschreven in een strategiedocument. Met deze aanpak is er een goed totaaloverzicht en een heldere richting in beeld. Ook wordt zo inzichtelijk hoe de SharePoint oplossingen in elkaar grijpen en welke impact de projecten op elkaar hebben, zowel functioneel als qua content.

Op basis van onze ervaring staan hieronder de stappen die belangrijk zijn voor een succesvolle SharePoint implementatie:
Stap 1: SharePoint strategie en volwassenheid
Stap 2: licenties en Cloud v.s. on-premise
Stap 3: infrastructuur en testomgeving
Stap 4: aan de slag met governance
Stap 5: implementatie, training en testbegeleiding
Stap 6: livegang vieren!
Stap 7: projectevaluatie
Stap 8: onderhoud en beheer

Download het whitepaper 'Stappenplan voor een succesvolle SharePoint implementatie'