ETTU
Strategie

Strategie

Azure, Office 365 en .Net zijn slechts middelen om een oplossing te bouwen. Veel belangrijker is het om te begrijpen en te adviseren hoe te komen tot die oplossing die de klant voor ogen heeft. Dat begint met een duidelijke Cloud strategie, visie en roadmap.
Het is daarom belangrijk om eerst de doelstellingen te bepalen die de klant voor de komende jaren heeft. Daarnaast is het van belang in kaart te brengen welke doelen ondersteund kunnen worden met Azure, Office 365 en/of .Net. Door gebruik te maken van een volwassenheidsmodel wordt prioriteit gegeven aan de juiste functionaliteiten en de fasering daarvan in de behoeften van de specifieke organisatie.

Onze Cloud strategie en visie dienstverlening

  • Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen?
  • Hoe kan Azure, Office 365 of .Net deze doelstellingen ondersteunen?
  • Waarvoor kan deze Microsoft technologie ingezet worden?
  • Hoe wordt het gebruik binnen de organisatie vergroot?
  • Welke fasering en priotering past bij de organisatie?