ETTU
Triade - moderne werkplek voor ondersteuning van de zorg

Triade - moderne werkplek voor ondersteuning van de zorg

Hoe Triade Vitree dankzij verschillende strategie sessies zorgde voor een succesvolle uitrol van de moderne werkplek binnen de gehele organisatie.
Triade maakt deel uit van Carante Groep, een samenwerkingsverband van twaalf zelfstandige organisaties in de caresector. De aangesloten organisaties zijn regionaal actief en bieden met ruim 19.000 medewerkers passende zorg, begeleiding en ondersteuning op maat.

Triade werkt op verschillende vlakken samen met andere organisaties binnen Carante Groep. Zo ook op het gebied van ICT. In 2011 is binnen Carante Groep besloten om over te stappen van Novell naar het Microsoft platform, om zo klaar te zijn voor de toekomst. Iedere stichting binnen Carante Groep bepaalt echter zijn eigen inrichting. Rob Timmerman, Manager ICT van Triade: “Het Microsoft platform biedt standaard toepassingen waar wij gebruik van kunnen maken. Daarnaast merken wij dat Microsoft vooroploopt in de markt als het gaat om innovaties. Wij hebben dan ook strategisch gekozen voor SharePoint als applicatieplatform om kennis en informatie te delen.”

Drie jaar geleden is het Centraal Bureau van Triade verhuisd naar een nieuwe locatie in Lelystad. Een jaar daarna zijn vanuit de strategische keuze voor het Microsoft platform in eerste instantie de werkplekken gemigreerd naar de laatste Windows versie en heeft de organisatie Exchange uitgerold. Een belangrijke vraag die daarna speelde was ‘wat gaan we precies met SharePoint doen?’ Vanuit deze vraagstelling ging Triade de markt op om te kijken naar een ICT-dienstverlener die kan meedenken met de organisatie, maar ook de vertaalslag kan maken wat de voordelen zijn voor de mensen op de werkvloer.

Download de volledige case Van strategie naar succesvolle SharePoint implementatie.